Dřevěné pelety

Pelety světlé 6mm, balení 15 kg
Pelety světlé 6mm, balení 15 kg

Pelety 6 mm ENplus A1 světlé z měkkého dřeva

Surovina/Popis: Čisté suché hoblovačky z měkkého dřeva. Pelety splňují nejpřísnější normu ENplus A1 a jsou vyhovující do všech automatických kotlů/kamen na pelety. Jsou to granule o Ø 6 mm, délky cca l0 ÷ 20 mm jsou charakteristické polosvětlou barvou smrkového dřeva, vysokou výhřevností, velmi nízkým obsahem popele a velkým slisováním, které prodlužuje dobu hoření.   Určení: Pro speciální krby a kotle ústředního topení s automatickým přikládáním a regulací teploty. Tyto pelety se spalují ve všech peletovacích topeništích, které nemají automatické vyhrnování popele.
Použití: Řiďte se instrukcemi várobce vašeho kotle/ podavače/ hořáku/ topeniště. Pelety skladovat v suchu!


 Spalné teplo při 25 C: ≤ 18,47 Mj/kg  Výhřevnost: ≤ 17,05 Mj/kg (norma Enplus A1 ≥16,5 Mj/kg)                    Obsah popele: 0,24 ≤ 0,48% (norma Enplus A1 ≤0,7%)                                      Obsah vody: 5,92 ≤ 7,01 % (norma Enplus A1 ≤10%)                      Mechanická odolnost: 98,6 ≤ 98,7% (norma Enplus A1 ≥98%)                Jemné částice: ≤ 0,08% (norma Enplus A1 ≤1%)                                              Měrná hmotnost: 632 ≤ 678 kg/m3 (norma Enplus A1 600 ≤ 750 kg/m3)  Výrobek vyhovuje norměENplus A1 BALENÍ PE - Sáček 15 kg pelet   Paleta 70 sáčků = 1050kg

Pelety bukové 8mm, balení 25 kg
Pelety bukové 8mm, balení 25 kg

Pelety 8 mm ENplus A1 světlé bukové

                                                  Surovina/Popis: Čisté suché hoblovačky z bukových hoblin. Pelety splňují nejpřísnější normu ENplus A1 a jsou osvědčené stejně jako pelety světlé 6 mm do všech automatických kotlů na pelety. Jsou to granule o Ø 8 mm, délky cca l0 ÷ 20 mm jsou charakteristické polosvětlou barvou bukového dřeva, vysokou výhřevností, velmi nízkým obsahem popele a velkým slisováním, které prodlužuje dobu hoření.                                        Určení: Pro speciální krby a kotle s automatickým přikládáním a regulací teploty. Tyto pelety se spalují ve všech peletovacích topeništích, které nemají automatické vyhrnování popele.
Použití: Řiďte se instrukcemi várobce vašeho kotle/ podavače/ hořáku/ topeniště. Pelety skladovat v suchu!


 Spalné teplo při 25 C: ≤ 18,47 Mj/kg    Výhřevnost: ≤ 18,28 Mj/kg (norma Enplus A1 ≥16,5 Mj/kg)                  Obsah popele: 0,41% (norma Enplus A1 ≤0,7%)                                        Obsah vody: 4,9 % (norma Enplus A1 ≤10%)                                    Mechanická odolnost: 98,4% (norma Enplus A1 ≥98%)                            Jemné částice: ≤ 0,08% (norma Enplus A1 ≤1%)                                Měrná hmotnost: 660 kg/m3 (norma Enplus A1 600 ≤ 750 kg/m3)    Výrobek vyhovuje norměENplus A1 BALENÍ PE - Sáček 15 kg          Paleta 66 sáčků = 990kg

Pelety s kůrou 6 mm, balení 15 kg
Pelety s kůrou 6 mm, balení 15 kg

   Pelety 6 mm STANDARD           s příměsí kůry

Surovina/ Popis: Pilina s příměsí kůry. Před zakoupením většího množství doporučujeme pelety nejprve vyzkoušet, zda budou vhodné právě pro váš kotel. Granule o Ø 6 mm, délky cca 20-30 mm. Pelety jsou charakteristické tmavší barvou způsobenou přidáním příměsí kůry.                                 Určení: Pelety jsou určeny pro spalování ve speciálních kotlích a kamnech s automatickým podáváním a automatickým vyhrnováním popele.                                        Použití: Řiďte se instrukcemi várobce vašeho kotle/ podavače/ hořáku/ topeniště. Pelety skladovat v suchu!


 Slisování: 1150 kg/m3            Výhřevnost: 17,8 MJ/kg                  Obsah popele: 1 - 1,5 %                  Obsah vody: 7,5 %                            Balení: PE - Sáček 15 kg pelet   Paleta 70 sáčků = 1050kg